Какво се случи до сега в "Innoprevent"?

Пилотното изследване на Инно-превент започна през м. декември 2005г. Всеки желаещ да участва в него можеше да го направи като попълни анкетната карта и я изпрати на електронната поща на Активно общество. Останалите участници в изследването бяха избрани посредством извадка от целевата група.

През следващите месеци бяха разработени тренинговата програма и съответните модули: въведение, грижа за клиента, комуникационни умения, екипна работа, мотивация, съвет и насоки, здраве и благоденствие.

Успоредно с това бяха начертани и рамките на програмата за Признаване на предишни знания (Accreditation of Prior Learning - APL), която използва съответната квалификация и опит, като част от процеса на смесено обучение за новата квалификация.

След приключването на проекта, на всеки участник в изследването, както и на всеки заинтересован (организация, държавно ведомство или специалист) от крайния продукт на "Инно-превент", ще бъде безплатно изпратен мултимедиен диск с обучителния материал.

Можете да изтеглите по-подробна презентация на проекта от тук (формат: PowerPoint).

Също на ваше разположение е Curriculum Innoprevent, с подробна информация за модулите и подробности около проекта; изтеглете го от тук (формат: Adobe Acrobat).

За допълнителна информация посетете сайта на проекта на адрес: www.innoprevent.com.

<< Върнете се към главната страница

 

Партньорска мрежа

(Активно общество, 2006)

 

ActiveSociety.org • 2004