Целта на проекта е да развие и тества пилотен обучителен модел, който се основава на на компетенциите и системата за смесено обучение (blended learning). Това е обучение, което комбинира различни подходи към образователния процес. Проектът ще помогне на медицинските работници да бъдат същевременно и съветници и да повишат своите умения, знания и лични качества.

Целевата група
Проектът е разработен за доктори, психотерапевти, логопеди и други медицински работници, както и санитари и служители в центровете за професионално обучение за терапевти, управители на санаториуми, спа и уелнес центрове, фитнес и салони за масаж. Не на последно място, в проекта има място и за бъдещите специлисти в тези сфери – ученици и техните преподаватели.

Как ще уча с Иннопревент?
е-обчение: то предоставя индивидуализирано и изчерпателно динамично съдържание в реално време, което позволява на целевата група да бъде ефективно свързана с експерти, учащи се и практици
самоподготовка: това е ефективен метод, който формира и подкрепя философията за учение през целия живот на професионалистите и ги учи постоянно да търсят знания, да подобряват уменията си и да се представят по-добре в работата си.
учене в група: разработено е, за да помогне на участниците да споделят и обменят знания с другите от групата, да събират информация по време на формални и неформални форми на обучение и повишават компетенциите си

Продължителност:
6 месеца
Всеки модул завършва с онлайн тест с избор между изброени отговори. За всеки преминат успешно модул, участникът получава сертификат.

Условия за участие
Трябва да се забавлявате докато практикувате работата си или да искате да преминете през продължаващо обучение в сферата на здравето и благоденствието. Ще е по-лесно, ако вече имате опит в тази сфера или образование в здравеопазването или сте работили нещо свързано с това, например масажист, служител в медицински център, логопед, ерготерапевт, служители в спа или уелнес хотел, фитнес, клиники или санаториуми. Модулите са подходящи и за управителите на подобни заведения.

Програмата за обучение
Програмата за смесено обучение (blended learning) се изброените модули, които също могат да бъдат взети по отделно.
Преди всеки да реши да участва, се провежда индивидуално Признаване на предишни знания, ППЗ (Accreditation of Prior Learning - APL)
“ППЗ е процес, който помага на хората от всяка възраст, квалификация и опит на дадена позиция да получат формално признаване на техните умения и знания”
След като получат тези знания и квалификация, те се оценяват и се съпоставят със съдържанието на модулите. На тази основа участникът решава кой модул е най-подходящ за него/ нея.

Модулите
Модул 1 – Въведение (5 часа)
Модул 2 – Грижа за клиента (10 часа)
Модул 3 – Работа в екип (10 часа)
Модул 4 – Мотивация (10 часа)
Модул 5 – Съвет и насоки (10 часа)
Модул 6 – Здраве и благоденствие (20 часа)
Модул 7 – Комуникационни умения (10 часа)
Общо: 73 часа

Всеки модул завършва с онлайн тест с избор между изброени отговори. За всеки преминат успешно модул, участникът получава сертификат.

Участниците
Участниците от мрежата на проекта са:
BBW Beckmann & Scheller (Германия)
Auxilium (Австрия)
Активно общество (България)
European Network for Exploitation and Transfer of EU Project Results - E.N.T.E.R. (Австрия)
Siksali Development Centre (Естония)
I.E.C. TEMIS (Испания)
Porin Aikuiskoulutuskeskus PAKK (Финландия)
ARIES Formazione (Италия)
DEVON + CORNVALL BUSINESS COUNCIL (Великобритания)
CADpartner (Германия)

За допълнителна информация, моля посетете сайта на проекта: www.innoprevent.com.

<< Върнете се към главната страница

 

[!] Можете да запазите, разпечатате и използвате тази брошура и този плакат безплатно.

За да свалите външната страна на брошурата, натиснете изображението по-долу:

За да свалите вътрешната страна на брошурата, натиснете изображението по-долу:

За да свалите плаката, натиснете изображението по-долу:

(Активно общество, 2006)

 

ActiveSociety.org • 2004