Повече за "InnopPrevent"

Партньорска мрежа:

Партньорската мрежа включва следните организации:

 • Auxilium (Австрия)
  www.auxilium.co.at
  +43 (0) 316 32 80 44

 • European Network for Exploitation and Transfer of EU Project Results - E.N.T.E.R. (Австрия)
  www.enter-network.eu
  +43 (0) 316 32 90 05

 • Активно общество (България)
  www.activesociety.org/innoprevent
  +359 887 397 841

 • DCBC (Великобритания)
  www.dcbc.co.uk

 • BBW Beckmann & Scheller (Германия)
  www.bbwkg.de
  + 49 (0) 385 67 688 0

 • CAD Partner (Германия)
  www.cadpartner.com
  +49 (0) 385 488 36 10

 • Siksali Development Center (Естония)
  www.siksali.ee
  +372 (0) 55 655 172

 • I.E.C. Temis (Испания)
  www.aulacenter.com/iectemis
  +349 (0) 22391201

 • ARIES Formazione (Италия)
  www.ariesformazione.it
  +39 338 9024633

 • Porin Adult Education Center (Финландия)
  www.poriakk.fi
  +358 (0) 2 621 7100

<< Върнете се към основната страница на Иннопревент

За по-подробна допълнителна информация посетете сайта на проекта на адрес: www.innoprevent.com (на английски език).

 

 

(Активно общество, 2006)

 

ActiveSociety.org • 2004