... да се предпазиш е по-добре
отколкото да се лекуваш

Инно-превент: Бюлетин #1

Ноември 2006

Двугодишният пилотен проект Инно-превент (Inno-Prevent: Innovation in health promotion and prevention) – обучителна програма за медицинските и терапевтични услуги, финансирана от европейската програма Леонардо да Винчи, цели да развие и да тества пилотна обучителна програма за медицинските и терапевтични услуги, която се базира на компетенциите и смесеното обучение (blended learning).

Проектът обедини десет партньора от осем различни страни и се ръководи от немската организация Бекман и Шелер (Beckmann & Scheller GmbH & Co. KG). До момента партньорите са осъществили три международни срещи – в Германия, Италия и Испания. Още две ще последват – една във Финландия и една в Естония.

През първата година на проекта беше проведена специфична анкета за нуждите на обучителната програма във всяка от партньорските държави. Анкетата целеше да се идентифицират тематичните области, теми и ключови компетенции за работа в сферата на здравният съвет и превенция. На базата на тези резултати от нашата европейска анкета, беше изготвен общ каталог на компетенциите (разделен по професионални, методологични и социално-личностни компетенции), като основа за развитието на тренингова програма бяха създадени и обучителни модули.

Тренинговата програма ще се състои от следните модули:

  • Въведение (5 часа)
  • Грижа за клиента (10 часа)
  • Комуникационни умения (10 часа)
  • Екипна работа (10 часа)
  • Мотивация (10 часа)
  • Съвет и насоки (10 часа)
  • Здраве и благоденствие (20 часа)

Модулите ще бъдат проведени на тестови групи във Финландия, Германия и Испания в началото на 2007. След това, подобрените тренингови материали (на английски, немски, финландски и испански) ще бъдат публикувани в PDF формат на сайта на проекта, от където ще са достъпни всеки заинтересован. Също така от октомври 2007 модулите на курса ще бъдат достъпни и от платформата за електронно обучение.

Партньорите разработиха и процес за рамка за Признаване на предишни знания (Accreditation of Prior Learning - APL), която използва съответната квалификация и опит, като част от процеса на смесено обучение за новата квалификация.

За допълнителна информация, моля посетете сайта на проекта: www.innoprevent.com.

<< Върнете се към главната страница

 

 

 

[!] Можете да запазите и използвате този бюлетин от тук (формат: MS Word).

(Активно общество, 2006)

 

ActiveSociety.org • 2004