... да се предпазиш е по-добре
отколкото да се лекуваш

Инно-превент: Бюлетин #2

Септември 2007

Двугодишният пилотен проект Инно-превент (Inno-Prevent: Innovation in health promotion and prevention) – програма за обучение в сферата на медицинските и терапевтични услуги, финансирана от програмата Леонардо да Винчи, приключи с пилотната си фаза. Тя включваше разработване на обучение за медицинските и терапевтични услуги, което се основава на компетенциите и смесеното обучение (blended learning).

Обучението беше проведено в 3 страни – Германия, Финландия и Испания, а самата програма се състоя от следните модули:

 • Въведение (5 часа)
 • Грижа за клиента (10 часа)
 • Комуникационни умения (10 часа)
 • Екипна работа (10 часа)
 • Мотивация (10 часа)
 • Съвет и насоки (10 часа)
 • Здраве и благоденствие (20 часа)
Партньорите разработиха процес за акредитация на предшестващите знания (APL - Accreditation of Prior Learning), която цели да обхване практическата квалификация и опит като част от смесеното обучение и компонент от придобиването на нова квалификация.

Опитът в Германия

Координаторът по проекта Beckmann & Scheller GmbH & Co. KG от Германия тества програмата през м. юни и м. юли с 25 участника. Възрастта им варира от 18 до 25 години със средно образование. Целевата група включваше както работещи, така и безработни студенти. Участниците коментираха следното:

 • Това е иновационен курс на обучение
 • Той е с европейски обхват
 • За кратко време се покрива много голям обем информация
 • Участниците трябва да имат опит с компютрите, за да могат да преминат през курса
 • Знанията са изключително полезни в ежедневието

Според инструкторите, участвали в програмата, решението за смесено обучение е било отлично. Мнението им е, че комбинацията от модули е била добра и може да се прилага на практика. Също както и участниците в курса, инструкторите споделиха, че за да бъде преминат успешно курса на обучение и преподаване, са нужни добри компютърни умения, както и че обемът от преподавана информация за определеното време е наистина голям.

След като общото мнение за курса беше позитивно, BBW ще започне да предлага курса на желаещи да го преминат от месец ноември 2007.

Опитът във Финландия

Програмата във Финландия беше проведена от Центъра за обучение на възрастни към град Пори (Pori Adult Education Centre). Тя беше приложена на студенти от специалностите здравеопазване и социални науки, които се занимават с превенция спрямо зависимости от наркотици и алкохол. Участниците отново срещнаха трудности с информационните технологии и компютрите, но като цяло отзвука беше много позитивен – те одобриха материалите и съдържанието на курса.

Според инструкторите съдържанието на курса е добро, но той трябва да се видоизменя според целевата група и хората, на които ще се преподава. Също както и в Германия, финландските инструктори заключиха, че материалът е много за предвиденото време.

Опитът в Испания

В Испания проектът беше изнесен от Международния колеж TEMIS. Целевата група се състоя от 25 жени, работещи в сферата на здравеопазването и социалните услуги. Участниците проведоха дебати и ролеви игри според програмата на всеки от модулите.

Опитът на организацията партньор от Испания TEMIS доказа, че курсът е изключително полезен и информативен както за настоящите професионалисти, така и за бъдещите работници от сферата на здравеопазването и здравната превенция.

Учебните материали (на английски, немски, финландски и испански) ще бъдат на разположение на сайта на проекта Инно-превент и от там всеки заинтересован ще може да ги свали в Adobe PDF формат. Самите модули ще бъдат на разположение през платформата за е-обучение от месец октомври 2007 г.

За допълнителна информация, моля посетете сайта на проекта: www.innoprevent.com.

<< Върнете се към главната страница

 

[!] Можете да запазите и използвате този бюлетин от тук (формат: Adobe Acrobat).

За да можете да отворите този файл ще ви е необходим Adobe Acrobat Reader. Можете да изтеглите програмата безплатно от тук.

[!] Изтеглете и предишния ни бюлетин от тук (формат: MS Word).

или го прочетете онлайн от тук

(Активно общество, 2006)

 

ActiveSociety.org • 2004