Повече за "InnoPrevent"

„InnoPrevent – Инновации в здравната превенция” е проект, финансиран от ЕС, програма „Леонардо да Винчи II”, мярка „Пилотни проекти”.

Проектът е двугодишен и стартира през Ноември 2005 г. Основната цел на проекта е да разработи обучителен модул/програма за медицински и терапевтични специалисти, базиран на “Смесено обучение” и да разгледа необходимите компетенции, формални и неформални, за тези специалисти. С проектът се цели да се създаде каталог от компетенции (разделени в професионални, методологически и социални/персонални) като компетенциите ще бъдат групирани след провеждане на национално проучване, проведено през периода Декември 2005 – Януари 2006г.

Основната целева група са специалистите, заети в здравната сфера - лекари, психотерапевти, логопеди и други медицински служители (напр. масажисти), както и служителите в центрове за професионално обучение за терапевти, физиотерапевти, ръководителите на санаториуми, спа центрове, фитнес салони, салони за масаж. Не на последно място са и бъдещите специалисти в тези области – студентите и техните преподаватели.

Една от целите на проекта е да даде на специалистите средство за обучение – как да помагаме на гражданите да се предпазят от бъдещо лечение. Да се опитаме да формираме у гражданите култура на медицинска превенция – да посещаваме медицинските специалисти не само когато сме болни и имаме оплаквания, а когато сме здрави. Профилактиката е ключът към здравето.

“InnoPrevent” цели да подпомогне специалистите да развият тези свои междуличностни компетенции (качества), необходими им да бъдат добри не само като медицински специалисти, но и като консултанти. По този начин, към ключовите за професията им компетенции - университетското им медицинско образование, ще се добавят или доразвият редица личностни и социални ключови компенеции (ЛСКК), свързани с човека и неговото социално поведение по време на работата му като здравен съветник.

 

Можете да изтеглите по-подробна презентация на проекта от тук (формат: PowerPoint).

<< Върнете се към главната страница на Активно общество

За по-подробна допълнителна информация посетете сайта на проекта на адрес: www.innoprevent.com (на английски език).

Най-новото:

Вече можете да научавате новините от проекта от нашия бюлетин. Можете да изберете как да го четете: онлайн или да го запазите като файл в MS Word формат.

Към бюлетина

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Можете да прочетете какво направихме до сега в "Инно-превент" от тук.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Постер и брошури

Разгледайте, разпечатайте и използвайте нашите информационни брошури от тук!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Партньорска мрежа:

Вижте кои са организациите работещи по проекта и научете повече за тях:

Вижте партньорите

За допълнителна информaция на български език, свържете се с екипа на Активно общество на електронна поща office@activesociety.org.

(Активно общество, 2006-2007)

 

ActiveSociety.org • 2004